Informatieve extra websites

Hieronder vindt u verwijzingen naar websites die wellicht nuttig voor u kunnen zijn.

In het kader van ons kwaliteitsbeleid willen wij u speciaal attenderen op de COTAN-website, op de website van het NOLOC en op het netwerk voor HR-Professionals.

www.cotan.nlCOTAN
Heeft als opdracht ‘het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland’.

www.noloc.nlNOLOC
De snelgroeiende beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, met meer dan 2000 leden.

www.nvp-hrnetwerk.nlNVP
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Overige sites

Klik op de link of het logo om naar de betreffende website te gaan. De link wordt in een nieuwe pagina geopend, zodat u op ieder moment terug kunt keren naar de website van LoopbaanVerandering.nl.

www.blikopwerk.nlBlik op Werk
Keurmerk en certificering voor dienstverleners.
 

www.cnv.nlCNV
Een verzameling van 11 CNV-bonden, met meer dan 340.000 leden.

www.divosa.nlDivosa
Informatie over werk, inkomen en gezondheid voor de gemeente.

www.fnv.nlFNV
Bestaat uit 16 zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van onze maatschappij.

www.kennisring.nlKennisring Portaal
Informatieplatform voor consumenten.
 

www.landelijkeclientenraad.nlLandelijke Cliëntenraad
Platform voor cliënten van de sociale zekerheid.
 

www.vakcentralemhp.nlMHP / De Unie
Vakcentrale voor hoger en middelbaar personeel.
 

www.mkb.nlMKB-Nederland
Voor werkgevers in alle sectoren in het Midden- en Kleinbedrijf.
 

www.svb.nlSVB
De Sociale Verzekeringsbank; De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

www.szw.nlSZW
Politieke besluiten, sociale wetgeving en het laatste nieuws over de sociale zekerheid.

www.uwv.nlUWV
Met alle informatie over de Sociale Zekerheid, inclusief brochures en/of formulieren.

www.vno-ncw.nlVNO-NCW
Voor werkgevers in alle sectoren en met zeer grote medewerkersaantallen.

www.werk.nlUWV / Werk.nl
Voor mensen in Nederland met informatie over de arbeidsmarkt, vacatures en arbeidsbemiddeling.