Missie, onze filosofie en bedrijfsdoelstelling

Missie en filosofie
LoopbaanVerandering.nl vindt dat het maatschappelijk belang van arbeid gekoppeld moet worden aan het economische nut van grotere en langdurige arbeidsparticipatie en het plezierig en gemotiveerd kunnen werken, met een goed perspectief voor de eigen (bedrijfs)toekomst.

Bedrijfsdoelstelling
Financiële en sociale risico's voor bedrijven en haar medewerkers vroegtijdig oppakken, door een maatwerk van oplossings- en resultaatgerichte maatregelen.

Wat kunt u van ons verwachten?

  1. Wij zijn dé professionele partner voor werkgevers bij de kostenbesparing, efficiënte en doelmatige inzet van het eigen medewerkersbestand.
  2. Wij zijn dé professionele coaches voor werknemers en particulieren als het gaat om werk, loopbaankeuzes en inkomen.
  3. Wij zijn succesvol door een kleinschalige, intensieve en individugerichte werkmethode, die altijd is gebaseerd op aandacht en maatwerk voor u als klant.
  4. Wij staan voor sober, nuchter en zakelijk adviseren, ondersteunen en afspraken nakomen.