Bedrijfsvoeringsrisico's werkgevers

Werkgevers ervaren steeds meer de gevolgen van "Den Haag en Europa".

Enkele van de financiële gevolgen voor ondernemers en bedrijven:

  • Moeten zelf de verzuimkosten / het loon (door)betalen of zich duur bijverzekeren.
  • Zullen jarenlang salarissen blijven nabetalen, zonder arbeid als tegenprestatie.
  • Betalen hoge re-integratiekosten voor plaatsing bij andere werkgever (tot 10 jaar).
  • Zullen door pensioenwijzigingen medewerkers veel langer in dienst moeten houden.
  • Betalen de toenemende kosten (claims) voor (deels) arbeidsongeschikte medewerkers.
  • Betalen steeds vaker en meer de kosten voor (preventief) gezond werken, juist en vooral ook voor de oudere en/of snel arbeidsongeschikte medewerkers.

Voorbeeldje?
Een modaal verdienende werknemer kost u na 2 jaar ziekte maar liefst 3,5 keer zijn jaarsalaris (150.000 euro).

Opgeschrikt?
LoopbaanVerandering.nl is uw partner om te interveniëren bij arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheidsstelling. Een nieuwe baan en een nieuwe toekomst is de oplossing.